Al Barsha Pond Park

Al Barsha Pond Park - 24. February 2017